Qui som

Nom: Escola Mossèn Josep Arques
Adreça: Avda. Mil·lenari de Catalunya, 20
Telèfon: 973. 53.07.65 - 649.20.42.64
e-mail: escolajoseparques@xtec.cat
c5001321@xtec.cat

Nivells educatius
 •     Educació Infantil (3 a 5 anys)
 •     Educació Primària
Horari
 • Horari lectiu: 9 a 12:30 i 15 a 16:30 
 • Activitats Extraescolars:  12:30 a 15 i 16:30 a 17:30 
 • Secretaria: 9 a 14 i 15 a 17
 • Acollida matinal: 8 a 9 
Història

L’Escola Mossèn Josep Arques és una escola pública creada l’any 1976 creada en una època d’augment demogràfic de la ciutat i construïda en la zona de creixement urbanístic pròxima al principal polígon industrial de la ciutat.

Rep el nom de Mossèn Josep Arques (1883-1949) que serví sempre a la joventut i als barris humils de la ciutat i que liderà durant molts anys la Joventut Catòlica de Cervera.

Durant el curs 2006-2007 l’escola amplià i reformà les seves instal·lacions per convertir-se en una escola moderna i lluminosa de doble línia educativa que escolaritza actualment al voltant de 400 alumnes.

Equipaments
 • Menjador (cuina pròpia) gestionat per Alessa.
 • Biblioteca escolar, oberta a les hores de pati.
 • Aula de psicomotricitat.
 • Aula d’informàtica.
 • Aula de música.
 • Aula d’anglès.
 • 2 patis: 1 pista poliesportiva, 1 pati de terra amb zona lúdica.
 • Gimnàs.
 • Pissarres digitals a totes les aules des de P-3 a 6è.
Característiques del centre:

  Tractament de les llengües.
Al centre utilitzem el català com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. La llengua castellana es treballa sistemàticament a partir de primària. La llengua anglesa s'inicia a Educació Infantil (P4) focalitzat sobretot en l'oralitat i s'incrementa significativament a l’educació primària on és llengua vehicular a l'àrea d'educació plàstica (Arts & Craft).

  Tractament de les noves tecnologies
Les noves tecnologies estan integrades en l'aprenentatge, sobretot cap als cicles mitjà i superior on es treballa amb el Moodle de centre. Totes les aules disposen de sistemes de projecció audiovisual amb connexió a Internet d’alta velocitat  i l'escola té una forta presència a la Xarxa (Bloc, Youtube, Facebook, Twitter).

  Programa de Salut Integral:
L'escola participa del programa de Salut Integral promogut per la Fundació SHE per tal de promoure la reducció del sobreprès i l'obesitat infantil i la millora de la salut cardiovascular de la població a través del coneixement del cos i del cor, de la gestió de les pròpies emocions i dels hàbits i l'alimentació saludable.

  Som Escola Verda.
Formem part del projecte d'Educació per a la sostenibilitat (Programa d’Escoles Verdes) i per tant donem valor al coneixement i al respecte pel medi ambient. Fomentem actituds de curiositat, respecte, reciclatge i conservació del medi natural.

  Biblioteca puntedu:
L'escola participa del programa Puntedu per posar en valor la biblioteca escolar del centre i fomentar el gust per la lectura. En aquest sentit també fomentem l'aprenentatge entre iguals en el programa d'apadrinament lector entre alumnat de cicle superior i de cicle inicial.

  Bona Ortografia sense esforç:
En l'ensenyament-aprenentatge de l'ortografia treballem amb la metodologia “Bona Ortografia sense esforç”, consistent en el treball de la memòria visual i la capacitat de “recordar” les paraules com si fossin una imatge.

  Inclusió.
L'escola és integradora i inclusiva, ofereix a cada infant els recursos més adients per aconseguir el seu complet desenvolupament, a partir de la seva situació personal i sociocultural. Comptem amb una aula de la USEE amb una mestra, una educadora i, sovint, una auxiliar.

  Confessionalitat.
El centre és aconfessional. Al pas d'Educació Infantil a Primària es dóna la possibilitat al pares per a que puguin triar l'opció de religió catòlica o educació en valors socials i cívics. Celebrem les festes religioses (Nadal, Carnestoltes) perquè considerem que formen part de la nostra cultura i tradició.

  Metodologia.
Intentem aplicar el millor de cada metodologia i d'aquesta manera planifiquem sessions de racons, projectes interdisciplinars, jornades lúdico-pedagògiques, sortides educatives i colònies a les dues etapes educatives.  Som centre formador de mestres  de Grau d'Infantil i Primària i estudiants de Mòduls Professionals.

 • L'AMPA
L'escola disposa d'una AMPA implicada en el bon funcionament del centre i gestiona el Programa de Socialització de Llibres, el servei d'acollida, les activitats extraescolars de migdia i tarda i col·labora en la millora de les instal·lacions.
 • Pla Educatiu d'Entorn i Pla Català de l'Esport
L'escola participa de les activitats planificades dins del Pla Educatiu d’Entorn de Cervera i del Pla Català de l’Esport a l'escola.

Documents: • Projecte de Convivència (en revisió)